Sälj båt

För dig som önskar ett bekvämt och tryggt sätt att avyttra din motorbåt kan vi erbjuda 2 olika alternativ.

Antingen går vi in och hanterar allt praktiskt och säljer din båt mot en förmedlingsprovision beroende på värde. Detta alternativ ger bäst betalt men garanterar varken vilket pris eller när försäljning sker.

Vi kan även köpa båten kontant av dig, vilket är en snabb och smidig affär där du har pengarna på ditt konto dagen efter vi kommit överens. Detta alternativ ger dig normalt mindre betalt för båten än när vi endast tar ut en försäljningsprovision, dock slipper du i detta fall alla former av eventuella reklamationer, mm.

Mer information om de olika alternativen för att avyttra din båt finns nedan.

Vi säljer Din båt

Vi erbjuder ett smidigt och tryggt sätt att sälja din båt. Vi har sålt över 1000 båtar under våra 30år och vår samlade erfarenhet har lärt oss att undvika fallgropar och samtidigt få ut bästa möjliga pris för båten. Vi erbjuder förmånlig finansiering av båten via Swedbank Finans . Denna förmånliga finansiering erbjuder finansbolaget endast till båtar som säljs av en auktoriserad båthandlare vilket gör att vi kan hitta kunder som annars inte hade haft en möjlighet att köpa båt. Vi är sedan länge medlemmar i båtbranchens riksförbund, Sweboat, och tillämpar deras etiska reglar.

Båtförmedlingen går till enligt följande:

  • Ni kontaktar oss och vi gör en första bedömning av objektets värde och attraktivitet på marknaden.
  • Vi träffas och går igenom båten tillsammans samt noterar eventuella kända brister/fel. Vi går även igenom vilka eventuella åtgärder som skall vidtagas för att få ut ett så bra pris som möjligt. Ett försäljningsavtal upprättas där alla detaljer och kostnader är tydligt beskrivna
  • Vi fotograferar och dokumenterar båten samt skapar ett faktablad. Dessa uppgifter används som grund för marknadsföringen av båten som bland annat sker via ”Blocket”, ”Sökbåt”, ”DBA” samt ”Scanboat”. Vi annonserar även i båtpress och loka tidningar. För bästa exponering av båten ser vi helst att den ligger på vår marina där den dagligen exponeras för våra kunder.
  • Vi tar hand om alla visningar, provkörningar samt sköter all pappersexercis tills båten är såld. Vi hjälper nya ägaren att förmånligt försäkra båten och kan oftast vara behjälpliga med tillfälliga hamnplatser.
  • Senast 5 bankdagar efter slutbetalning har ni pengarna på ert konto.

Kontakta vår försäljning på 040 – 15 49 50 eller maila sales@jfmarin.com

Välkommen!

Vi köper Din båt

För er som önskar en snabb, smidig och trygg försäljning av er båt kan vi köpa in den direkt av er. Ni har då pengarna på ert konto påföljande bankdag.

En annan stor fördel med detta upplägg är att du slipper allt iordningställande av båten samt eventuell reklamationsrisk. Då vi tar på oss allt arbete och risk med objektet får man normalt ej så bra betalt som när vi förmedlar båten åt er.

Kontakta försäljningen så kan vi ge en indikation på ett ungefärligt värde för er båt. 040 – 15 49 50 eller sales@jfmarin.com

Välkommen!