Våra öppettider

Öppettider: Mån – Fre 09.00 – 17.30

Skulle Ni inte ha möjlighet att komma under våra ordinarie öppettider så slå en signal så kan vi troligtvis fixa en lämplig tid som passar Dig!

Personal

Per Svanberg
Per SvanbergVD/ Försäljning
Andreas Edén
Andreas EdénService & Reparationer
Jerker Flink
Jerker FlinkInköp/Försäljning
Patrik Karlsson
Patrik KarlssonService & reparationer
Lotta Jörgensen
Lotta JörgensenKontor
Peter Lundqvist
Peter LundqvistServicetekniker
André Seppä Fritz
André Seppä FritzServicetekniker
Patrik Rudnert
Patrik RudnertServicetekniker

Miljöpolicy

Vårt företag servar, underhåller och säljer fritidsbåtar. Det innebär att vår verksamhet påverkar vår gemensamma miljö och klimatet på jorden. Vår mål är därför att JF Marin skall minimera påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Det ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan, nämligen service och underhållsarbete, transporter och verkstad.

  • Vi ska hålla oss informerade om och uppfylla de krav som ställs på oss i miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
  • Vi ska arbeta proaktivt och sträva efter ständiga förbättringar i miljöarbetet.
  • Vi ska i möjligaste mån prioritera de material, produkter och tjänster som innebär en mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter.
  • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners så långt det är möjligt.
  • Vi skall aktivt arbeta för att minska vår energiförbrukning samt förbrukning av rent vatten.
  • Alla medarbetare (inklusive ledning och ägare) ska ges chansen att gå Sweboats branschanpassade miljöutbildning eller annan lämplig utbildning.
  • Alla medarbetare ska vara delaktiga och inbjudas att komma med förbättringsförslag på vårt miljöarbete.
  • Miljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas och förbättras genom att handlingsplaner och mål löpande följs upp samt miljöarbetet regelbundet revideras.
  • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.