Prislista utombordsarbete

4 takt                
Hk   Service   Konservering*   Impellerbyte   Förvaring
1-10   1 200 kr   600 kr         750 kr   1 600 kr
11-25   1 450 kr   750 kr         900 kr   1 800 kr
26-60   1 850 kr   1 050 kr         1 050 kr   2 300 kr
61-90   2 300 kr   1 180 kr        1 150 kr    
91-150   2 800 kr   1 400 kr      1 300 kr    
151-200   3 200 kr   1 580 kr      1 500 kr    
201-   3 500 kr       1 600 kr    
Insprutning       +400 kr        
Verado   +1 000 kr            
                 
*  50% rabatt i samband med service.        
         
                 
I priserna ingår ej kostnad för material. Eventuella extra arbete som tillkommer vid service debiteras med normal timtaxa, 995:- inkl. moms
         
Servicearbete utförs enligt motortillverkarens föreskrifter.  
                 
Vid konservering kör vi motorn varm med färskvatten för att få ut alla saltrester.
förgasarmotorer sprayar vi in en oljelösning för att skydda motorns inre delar under vintern.
insprutningsmotorer kopplar vi istället in en separat bränsledunk med speciella tillsatser i
som skyddar bränslesystemet och motorns inre under vintern.