Prislista inombordsarbete

Bensinmotor                  
Cyl Grundservice       Konservering*         
4 2 200 kr        1 000 kr        
6 2 400 kr        1 250 kr        
8 2 650 kr        1 350 kr        
Insprutning          + 400 kr        
                   
 Arbetskostnad för byte av remmar, tändstift och impeller tillkommer.             
 * 20% rabatt i samband med service.               
                   
Dieselmotor                  
Cyl Grundservice       Konservering*        
1-3 2 000 kr        1 000 kr        
4 2 400 kr        1 250 kr        
5 2 600 kr        1 300 kr        
6-8 2 900 kr        1 350 kr        
                   
Arbetskostnad för byte av remmar,  impeller, ev. zinkanoder tillkommer.    
* 20% rabatt i samband med service.            
                   
                   
Drev                  
Typ Service   Impellerbyte   Demontering   Montering   Förvaring
Alpha 950 kr   1 500 kr   450 kr   850 kr   800 kr
Bravo 1 050 kr   -   650 kr   950 kr   950 kr
Volvo "SP" 1 050 kr   -   890 kr   1 350 kr   950 kr
Volvo "DP" 1 200 kr   -   990 kr   1 450 kr   950 kr
Volvo "DPH" 1 500 kr   -   1.150 kr   1 650 kr   1 200kr
Backslag 1 200 kr                
                   
             
                 
                   
I priserna ingår ej kostnad för material. Alla priser förutsätter att delarna tidigare servats enl. tillverkarens direktiv. Eventuella extra arbete som tillkommer vid service debiteras med normal timtaxa 995:- inkl moms.
                   
Servicearbete utförs enligt motortillverkarens föreskrifter.      
                   
Vid konservering kör vi först motorn varm med färskvatten för att få ut alla saltrester. Därefter
dränerar vi om möjligt motorn eller kör igenom en glykolblandning, som givetvis är miljövänlig.
Vi kontrollerar även glykolhalten i det slutna systemet.        
förgasarmotorer sprayar vi in en oljelösning genom förgasaren innan vi stannar motorn för
att skydda motorns inre delar under vintern.            
insprutningsmotorer kopplar vi  in en separat bensindunk med speciella tillsatser

som skyddar insprutningssystemets viktiga delar och motorns inre under vintern.